Bir Elektronikçi'nin Mutluluk Formülü

Murat Yaman | 16:07 | | | |

Mutluluk nedir?

mutluluk nedir

Bazen sevgilinin yüzünde görülen bir tebessüm,
Bazen evladının başını okşamak.
Bazen birlikte geçirilen bir vakit,
Bazen tek başına dolaşmak.
Bazen para, şan şöhret kazanmak,
Bazen para harcamak.
Ve bazen,
Sadece nefes almak.

TDK Güncel Türkçe Sözlük'te mutluluğun anlamı:

Bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç durumu, mut, ongunluk, kut, saadet, bahtiyarlık.

olarak açıklanmaktadır.

Yine TDK Felsefe Terimleri Sözlüğü'nde ise:

Genellikle insanların kendilerine en yüksek erek olarak koydukları değer. Bilinci dolduran tam bir doygunluk durumu. İstek ve eğilimlerin tam bir uyumu ve doygunluğu. Değerli şeylerin bolluğu içinde alınan nesnel durum.

olarak açıklanmaktadır.

Bence mutluluğun her zaman ve her yerde geçerli tek bir tanımı yoktur. İçinde bulunulan ruhsal duruma, maddi şartlara, zamana ve diğer çevresel değişkenlere göre, çok farklı şekillerde tanımlanabilir. Sizin de mutlaka hayalini kurduğunuz ya da yaşadığınız anlara ait, kendinize özel bir mutluluk tarifiniz vardır.

Mutluluğun bir formülü var mıdır?

Zamanın hangi anında mutlu olacağımızı tam ve mutlak olarak bilemesek de, bize mutluluk duygusunu yaşattıracak olan olay ve sonuçları önceden planlamaya çalışabiliriz.

Örneğin; sevilen bir eş ve çocuklardan oluşan mutlu bir yuva hayali için, evlenmeyi ve çocuk sahibi olmayı istemek, planlamak ve gerçekleştirmek gibi.

Ya da birlikte yaşadığımız insanların ve bizden sonra gelecek olan nesillerin, hakkımızda övgü ve sevgi ile bahsedeceği güzel eserler bırakabilmek için eğitim almak, kendimizi geliştirmek ve çok çalışmak gibi.

Eski zamanlardan itibaren bir çok kişi, her zaman kesin sonuç veren bir mutluluk formülü olmadığına inanmıştır. Ama aynı şekilde böyle bir formülün var olduğuna inanan kişiler de olmuştur. Bu konuda çok bilinen formüllerden birisi şudur :)

Mutluluk = Bir Sen + Bir Ben + Bir de Bebek

Ben ikinci gruba girenlerdenim ve mutluluğu ifade eden bir formülün gerçekten var olduğuna inanıyorum.

Bu mutluluk formülü benim bulduğum bir formül değil. Elektronik eğitimi almış hemen herkesin ama özellikle güç kaynağı tasarımı ile uğraşanların mutlaka ama mutlaka bildikleri bir formül. Ayrıca, birçok kişisel gelişim kitabında anlatılanları sembolize eden ve genel geçerliliği olduğunu düşündüğüm bir formül.

İşte size bahsettiğim formül ve açıklaması:

mutluluk formülü

Mutluluk Formülü Nedir?

Önce formülün üzerinde yer alan sembol ile başlayalım.

Bu sembol elektronikte «Bobin» adını verdiğimiz malzemeye ait olan semboldür. Bobinin iki ucuna gerilim uygulandığında, içinden akım akmaya başlayacak, bu akım bobinin sargıları üzerinde bir manyetik alan meydana getirecek ve kaynaktan çekilen enerji, manyetik alan şeklinde bobin üzerinde depo edilecektir.

Bobinin iki ucu; hayatımızın başlangıç ve bitişini yani doğumu ve ölümü, dört adet yay; bebeklik, çocukluk, gençlik ve yaşlılık dönemlerimizi, bobinin değeri; amaç ve hedeflerimizi, depoladığı enerji de; hayatımız boyunca elde ettiğimiz toplam enerjiyi yani mutluluğumuzu temsil etmektedir.

Formülümüzde kullanılan terimlerin açılımı ise şu şekildedir:

I = Bobinin içinden geçen akım (Amper)
L = Bobinin endüktans değeri (Henry)
F = Frekans (Herz)
Ƞ = Verim (%)
W = Depo edilen enerji (joule)

Bu formülü:

W = Mutluluk

olacak şekilde yeniden düzenlersek, formülde yer alan terimlerin kazandığı yeni anlamları ise:

I = Kişi
L = Amaç ve hedefler
F = Tekrarlanma sayısı
Ƞ = Verim
2 = Bölen

şeklinde olmaktadır.

Terimleri daha detaylı inceleyecek olursak:

I = Kişi : Kendimize verdiğimiz değer ve kendimize yaptığımız her türlü yatırım. Örneğin, yabancı dil öğrenmemiz, aldığımız eğitimler, kurslar, sertifikalar ve kişisel özelliklerimizi geliştirici her türlü çaba. Dikkat edecek olursak, I parametresi 2 üssüne sahiptir. Bu; kendimize yaptığımız her türlü yatırımın karesi ile ödüllendirilerek değer kazanacağı anlamına gelmektedir.

L = Amaç ve Hedefler : Her zaman ulaşmaya çalıştığımız hedeflerimiz ve bu hedeflere erişmek istememizin altında yatan gerçek hayat amacımız. L parametresi formülde çarpan durumunda olduğu için, değerinin 0 (sıfır) olması, yani hayatta hiçbir amacımızın ve hedefimizin olmaması, eşitliğin her iki tarafının değerinin de sıfır olmasına neden olacaktır.

Not : amaç ve hedef sıklıkla karıştırılan ve birbirinin yerine kullanılan iki terimdir. Doğru tanımlama ise şu şekildedir.

Hedef : Varmak istediğimiz nokta.
Amaç : O noktaya varmak istememizdeki neden.

F = Tekrarlanma Sayısı : Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için, kendimize yaptığımız her türlü yatırımın, yeni özellikler eklemenin, yeteneklerimizi geliştirmenin ve benzeri tüm çalışmalarımızın tekrarlanma sayısıdır. Bir yabancı dili öğrendikten sonra onu kullanma sıklığımız, okuma ve yazma fiillerini kullanma sıklığımız, seyahate çıkma sıklığımız ve seminer, toplantı, eğitim gibi olgulara hayatımızda yer verme sıklığımız gibi. F ’de formülde çarpan durumundadır ve değeri 0 (sıfır) olduğunda, yani kendimizi sıklıkla güncellemediğimizde, eşitliğin her iki tarafının değeri yine sıfır olacaktır.

Ƞ = Verim : Elektronik sistemler her zaman daha verimli olacak şekilde geliştirilir ve güncellenirler. Çünkü, düşük verimden dolayı ortaya kayıp bir enerji çıkar ve bu kayıp enerji, sistemin ısınmasına, gürültü üretmesine ve hatta bir süre sonra hiç çalışmamasına neden olur.

İnsanlarda hayatlarındaki verimi artırmak zorundadır. Boşa geçirilen zaman, eğlenceye olan düşkünlük, gereksiz işlere ayrılan gereğinden fazla zaman ve bir takım kötü alışkanlıklar, ömrümüzden çalmakta ve ilerleyen yaşlarda geri dönülmesi ve telafisi imkansız yaralar açmaktadır.

2 = Bölen : Formülde yer alan 2 bölen durumundadır ve bölmeyi, parçalamayı ve küçültmeyi temsil etmektedir. Negatif duygular, olumsuz düşünceler, kaygılar ve endişeler, gerçek hayatımızdaki mutluluğumuzu bölen, parçalayan ve küçülten etkenlerdir. 2 burada en küçük değer olarak yer almaktadır. Hissettiğimiz ya da düşündüğümüz bu olumsuzlukların değeri arttıkça 2’nin değeri de artacak ve mutluluğumuz da buna bağlı olarak daha fazla azalacak, küçülecektir.

Bu formülle ilgili olarak bana en çok sorulan sorulardan biri «Para»’nın formülde neden yer almadığı şeklinde oldu. Aslına bakarsanız benim açımdan para formülün kendisi. Çünkü ben bu formülü kullanarak tasarımlar yapıyor ve geçimimi sağlıyorum. Ama siz parayı illaki formül içinde görmek istiyorsanız, eşitliğin sağ tarafına yani mutluluğun yanına bir «k» sabitini katsayı olarak ekleyebilirsiniz.

mutluluk formülü ve para

Bu durumda, siz eğer parayı hayatınızın odak noktasına koyarsanız ya da tüm çabalarınız para kazanmak için olursa, k’nın alacağı değer 0 ile 1 arasında olacaktır. Ama para sizin için bir amaç değil, mutluluğa ulaşmak için bir araç ise alacağı değer her zaman birden büyük olacak ve mutluluğunuzu daha da artıracaktır.

Sanırım teknik konularda eğitim alan ve uzun süre çalışan insanlar, mesleklerinde gördüklerini, gerçek hayatın içinde de görme eğiliminde oluyorlar. Benim mutluluğu bir formülle ifade etmeye çalışmam da bunun bir örneği olsa gerek.

Konu ile ilgili hazırladığım sunumu aşağıda bulabilirsiniz.

Konu ile ilgili düşüncelerinizi, fikir ve yorumlarınızı benimle paylaşabilirseniz çok memnun olurum.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Lütfen yorum yazarken aşağıdaki noktaları göz önünde bulundurun.

1- Yaptığınız yorumun, yazıyla alakalı olmasına özen gösteriniz.
2- Yazım ve dilbilgisi konusunda özen gösteriniz ve argo kelimelerden uzak durunuz.
3- Reklam amaçlı yorumlarda bulunmayınız.